Ekonomikonsult i Årjäng

VÄLKOMMEN TILL
EKONOMIKONSULT

VÄLKOMMEN TILL
EKONOMIKONSULT

Tjänster

Löpande bokföring, moms

Vi tar hand om dina papper så du får veta hur företaget går och skickar momsrapporter till Skatteverket.

Löner och fakturering

Vi hjälper till med löneadministration och andra administrativa tjänster.

Bokslut och deklarationer

Vi avslutar ditt företags räkenskapsår med bokslut, årsredovisning & deklaration.

Digitalt samarbete

T ex ni fakturerar och vi bokför i samma program.

Familjejuridik

Gåva, köp, testamente, bodelning, arvsskifte mm.

 

Starta eget, ombilda, överlåta eller avveckla företag

Prata med oss om dessa stora frågor.

Starta Eget?

Du  får rådgivning och genomgång av för och nackdelar med olika företagsformer. Oavsett vilken företagsform du vill använda så kan vi snabbt och effektivt hjälpa till att bilda ett nytt företag.

Enskild firma drivs av en person, fördelning av nettointäkten kan i vissa fall göras.

Enkelt bolag är när två eller fler personer driver verksamhet utan att registrera som handelsbolag.

Handelsbolag, två eller fler personer driver verksamhet som är registrerat hos Bolagsverket.

Aktiebolag, kan startas av en ägare eller flera tillsammans. Minimikrav är en styrelseledamot, en suppleant och ett aktiekapital 25 000 kr. AB är till skillnad från de övriga ett eget skatteobjekt.

Om Oss

Vi är fem anställda på Ekonomikonsult.
Vi ägnar dagarna åt att hjälpa våra kunder med det mesta som krävs för att de sköta kunna sköta sin administration.

Vi har kunder inom olika branscher t.ex. frisörer, restauranger, hantverks- och byggföretag, åkerier, travsport, konsulter, tillverkningsindustri, bostadsrättsföreningar, turistnäringen, försäljningsföretag, jord & skogsbruk och butiker.

Nyheter

RSS Företagsnytt

 • Ingen beskattning av dispositionsrätten april 8, 2024
  Högsta förvaltningsdomstolen anser att uttagsbeskattning inte får grunda sig på enbart dispositionsrätten till en tillgång i inkomstslaget näring. Beskattningen måste grunda sig på att den faktiskt utnyttjas privat.
 • Anställa sommarjobbare? april 8, 2024
 • Ändrad tidsplan för översynen av K2 och K3 april 8, 2024
 • När startar första räkenskapsåret? april 8, 2024
  Vilken dag räknas som den första dagen på räkenskapsåret i ett nybildat bolag? Är det dagen då stiftelseurkunden undertecknas, aktiekapitalet betalas in eller då bolaget registreras hos Bolagsverket? Vilket datum ska stå i årsredovisningen?
 • Semesterkostnader i bokföring och bokslut april 8, 2024
  Enligt bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen (ÅRL) ska du i bokslutet boka upp semesterlöneskulder till de anställda. När semesterlönen sedan betalas ut ska du betala socialavgifter på beloppen. Enligt god redovisningssed ska du därför göra ett tillägg för socialavgifterna när semesterlöneskulden bokas upp.