Juridik

Familjejuridik berör frågor om familjerätt som exempelvis äktenskap, sambo, bodelning och skilsmässa. Frågor om arvsrätt och gåvorätt när det gäller dödsfall, generationsskifte kan också räknas till familjejuridiken.

De flesta har någon gång behov av juridisk hjälp för sig eller sin familj. Det kan gälla allt från upprättande av enkla avtal till boutredningar, arvskiften och dödsboförvaltning.