Vad har ni för behov i ert företag?

Vi hjälper till med hyresaviseringar, fakturering och betalar leverantörsfakturor.

För de som önskar sköter vi företagets löneadministration. Det är bl.a. kollektivavtal som ska följas, sjukdom som ska rapporteras till Försäkringskassan och kontrolluppgifter som ska sändas in. Vi kan hjälpa till med kontakter med facket om det behövs.
Den löpande redovisningen möjliggör uppföljning av verksamhetens resultat.Vilka behov har ni under året? Vi diskuterar gärna rapporters utseende för att ni lätt ska kunna följa det ni är intresserad av. Upprätta budget?
Utländska kunder kan behöva svenskt momsombud. Då redovisar vi verksamhetens moms här i Sverige. För en del kunder kan det vara stora pengar ”att få tillbaka” på det här sättet.
När året är slut ska årsbokslut eller årsredovisning upprättas. En del företag sköter den löpande redovisningen själva och behöver bara hjälp med ”slutklämmen”, andra hjälper vi hela året. Mindre kunder avslutas med förenklat årsbokslut. Deklarationen är den slutliga handlingen –skatt att betala eller få tillbaka?

I flera fall kan det vara klokt att komma in och diskutera skattekonsekvenser. Ska jag ombilda den enskilda firman till aktiebolag? Betalar jag ”lagom” i F-skatt? Hur mycket ska jag spara till skatt när jag sålt fastigheten?

Frågor ?Kontakta oss