Du  får rådgivning och genomgång av för och nackdelar med olika företagsformer. Oavsett vilken företagsform du vill använda så kan vi snabbt och effektivt hjälpa till att bilda ett nytt företag.

Enskild firma drivs av en person, fördelning av nettointäkten kan i vissa fall göras.
Enkelt bolag är när två eller fler personer driver verksamhet utan att registrera som handelsbolag.
Handelsbolag, två eller fler personer driver verksamhet som är registrerat hos Bolagsverket.
Aktiebolag, kan startas av en ägare eller flera tillsammans. Minimikrav är en styrelseledamot, en suppleant och ett aktiekapital 50 000 kr. AB är till skillnad från de övriga ett eget skatteobjekt.

Frågor ?Kontakta oss