För de som önskar sköter vi företagets löneadministration. Det är bl.a. kollektivavtal som ska följas & sjukdom som ska rapporteras till Försäkringskassan. Vi kan hjälpa till med kontakter med facket om det behövs. Det är smidigt att samarbete digitalt. Vi kan välja att arbeta i samma program i molnet där ni gör vissa delar & vi andra delar.

 

 

 

 

Utländska kunder kan behöva svenskt momsombud. Då redovisar vi verksamhetens moms här i Sverige. För en del kunder kan det vara stora pengar ”att få tillbaka” på det här sättet.

 

 

 

 

Den löpande redovisningen möjliggör uppföljning av verksamhetens resultat. Vilka behov har ni under året? Vi diskuterar gärna rapporters utseende för att ni lätt ska kunna följa det ni är intresserad av. Upprätta budget?

 

 

 

 

När året är slut ska årsbokslut eller årsredovisning upprättas. En del företag sköter den löpande redovisningen själva och behöver bara hjälp med själva bokslutet, andra hjälper vi hela året. Mindre kunder avslutas med förenklat årsbokslut. Deklarationen är den slutliga handlingen –skatt att betala eller få tillbaka?