Nyheter

RSS Företagsnytt

 • Ingen beskattning av dispositionsrätten
  Högsta förvaltningsdomstolen anser att uttagsbeskattning inte får grunda sig på enbart dispositionsrätten till en tillgång i inkomstslaget näring. Beskattningen måste grunda sig på att den faktiskt utnyttjas privat.
 • Anställa sommarjobbare?
 • Ändrad tidsplan för översynen av K2 och K3
 • När startar första räkenskapsåret?
  Vilken dag räknas som den första dagen på räkenskapsåret i ett nybildat bolag? Är det dagen då stiftelseurkunden undertecknas, aktiekapitalet betalas in eller då bolaget registreras hos Bolagsverket? Vilket datum ska stå i årsredovisningen?
 • Semesterkostnader i bokföring och bokslut
  Enligt bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen (ÅRL) ska du i bokslutet boka upp semesterlöneskulder till de anställda. När semesterlönen sedan betalas ut ska du betala socialavgifter på beloppen. Enligt god redovisningssed ska du därför göra ett tillägg för socialavgifterna när semesterlöneskulden bokas upp.
 • Outnyttjat underskott måste rullas varje år
  En enskild näringsidkare har ett underskott sedan tidigare år på 100 000 kr. Måste detta redovisas på rad R24 på blankett NE, eller kan man spara underskottet till ett senare år? Näringsidkaren skulle behöva visa en vinst i firman i år och det går om man inte behöver ta upp det outnyttjade underskottet.
 • Avdrag för resor – anställning och enskild firma
  Jag är anställd som redovisningskonsult och tar min bil till och från arbetet några dagar i veckan. Jag bedriver även en enskild firma där jag tar bilen till verksamhetslokalen. Jag använder min privata bil och står för alla drivmedelskostnader själv. Jag ska göra avdrag för resorna i min inkomstdeklaration. Hur ska jag fylla i avdraget […]
 • Född 1957 – nu kommer skatteåterbäringen
  De som är födda 1957 blev de stora skattemässiga förlorarna 2023. De hamnade liksom i kläm. För detta utlovades kompensation och förslaget om hur detta ska ske har nu hamnat på riksdagens bord. Dessutom föreslås en lagändring för att de som är födda 1959 inte ska drabbas på samma sätt.