Nyheter

RSS Företagsnytt

 • Budget 2022
  Sällan har väl ett beslut gällande budgeten för kommande år varit rörigare än årets. Nedan reder vi ut vad som riksdagen egentligen har beslutat. Artikeln är uppdelad i två delar. Dels de av regeringens förslag som blev beslutade, och dels de beslut som fattades utifrån de förslag som M, KD och SD presenterade för riksdagen.
 • Utbetalning för installation av grön teknik
  Utföraren nekades utbetalning för en installation av grön teknik eftersom köparen ännu inte gjort en elektronisk betalning. Kammarrätten upplyste dock om att det ännu fanns tid att lämna in en ny ansökan.
 • Omställningsstöd och utdelning
  Ett utdelningsbeslut ansågs verkställt då en del av utdelningsbeloppet omvandlades till ett lån till bolaget från aktieägarna. Bolaget fick därmed rätt till omställningsstöd.
 • Tryggare bostadsrätt
 • Avdrag för resor till och från arbetet – nya regler
  I en promemoria från regeringen föreslås nya regler gällande resor till och från arbetet. Avdraget ska inte längre vara ett avdrag utan en skattereduktion som är regionalt differentierad, avståndsbaserad och färdmedelsneutral.
 • Bokföring av återbetalning från Fora– AGS
  Vi har fått en utbetalning från Fora i oktober. Utbetalningen avser konsolideringsmedel som finns inom AGS-försäkringen. Hur ska detta bokföras? Hur hanterar vi utbetalningen i bokslutet? Vi tillämpar K2-regelverket.
 • Skattereduktion inventarier – köp av tidigare leasad maskin
  Ett företag har en maskin som de tidigare har leasat men som de nu kommer att köpa. Finns det något hinder att få skattereduktion på det här inventarieköpet på grund av att maskinen tidigare leasats?
 • 6% moms på tillträde till klätterbanor
  Skatterättsnämnden anser att tillträde till en klätterbana innebär att besökarna bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Därmed ska det vara 6% moms på entréavgiften till anläggningen.