Tjänster

Löpande bokföring, moms

Vi tar hand om dina papper så du får veta hur företaget går och skickar momsrapporter till Skatteverket.

Digitalt samarbete

T ex ni fakturerar och vi bokför i samma program.

Löner och fakturering

Vi hjälper till med löneadministration och andra administrativa tjänster.

Familjejuridik

Gåva, köp, testamente, bodelning, arvsskifte mm.

Bokslut och deklarationer

Vi avslutar ditt företags räkenskapsår med bokslut, årsredovisning & deklaration.